Skip to main content
22. november 2022

Musica Camerata - súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ


Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Musica Camerata - súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ

22. november 2022

Takmer 180 žiakov a učiteľov z celého Slovenska sa stretne v piatok 25. 11. 2022 na súťaži v komornej hre.

Súťaž je pomenovaná po Jánovi Albrechtovi - pedagógovi, ktorý výrazne ovplyvnil rozvoj slovenskej kultúry. Európska organizácia EMCY SLOVAKIA zaradila Musicu Cameratu do siete národných a medzinárodných súťaží, čím sa výrazne zvýšila prestíž našej súťaže.

Musica Camerata prežila kritické obdobie

Musica Camerata prežila kritické obdobie. Pandémia prerušila pravidelný dvojročný cyklus súťaže. Organizátori nevedeli odhadnúť následky dištančného vzdelávania a o budúcnosť súťaže mali obavy. Napriek narušeniu riadneho vyučovania sa školám podarilo zachrániť komornú hru, ktorá sa nedá učiť dištančne. Do súťaže sa nakoniec prihlásilo enormne veľa komorných združení a Musica Camerata Jan Albrecht, ako najväčšia súťaž svojho druhu na Slovensku, po štvorročnej prestávke pokračuje svojim IX. ročníkom.

Koncert víťazov

Súťažná prehliadka sa začína 25.11.2022 o 9.00 hod. v budove ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15. Žiaci ZUŠ budú súťažiť v štyroch vekových kategóriách. Koncert víťazov je naplánovaný na 18.00 hod. Predsedom súťaže je vedúci komorného súboru pre starú hudbu Musica aeterna Peter Zajíček

Kultúrna tradícia školy

ZUŠ Jána Albrechta sídli v bratislavskej Petržalke už vyše 30 rokov. Stala sa jedným z kultúrnych centier najväčšieho sídliska na Slovensku. V školskej Galérii Kamila Vyskočila nájdete cyklus jeho fotografií „Videl som hudbu". Tieto umelecké fotografie boli dlhé roky vystavené v Slovenskej filharmónii. V koncertnej miestnosti je model sochy H. CH. Andersena od Tibora Bartfaya, ktorú nájdete aj na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. ZUŠ J. Albrechta má ako jediná na Slovensku koncertnú sálu pomenovanú po Edite Gruberovej. Okrem toho má dve tanečné sály, vlastné divadlo JA, ktoré pokrstila Zuzana Kronerová. Táto škola ako prvá na Slovensku otvorila nový vyučovací odbor - Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. ZUŠ J. Albrechta nadviazala spoluprácu s 10 školami v zahraničí. Organizuje dve celoslovenské súťaže a má viac ako 700 žiakov. Na začiatku školského roka 2022 / 2023 vydala vlastnú knihu v printovej aj podkastovej verzii a tiež v digitálnej podobe ako video knihu. Má školskú hymnu a videoklip, ktorý vzdáva hold J. Albrechtovi a škole, ktorá je po ňom pomenovaná.