Skip to main content
26. november 2022

Musica Camerata pozná víťazov IX. ročníka


Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Musica Camerata pozná víťazov IX. ročníka

26. november 2022

Takmer 180 žiakov a učiteľov z celého Slovenska sa stretlo na súťaži Musica Camerata Ján Albrecht v komornej hre. 

Súťaž je pomenovaná po Jánovi Albrechtovi - pedagógovi, ktorý výrazne ovplyvnil rozvoj slovenskej kultúry. Európska organizácia EMCY SLOVAKIA zaradila Musicu Cameratu do siete národných a medzinárodných súťaží, čím sa výrazne zvýšia prestíž našej súťaže.

Musica Camerata prežila kritické obdobie 
Musica Camerata prežila kritické obdobie. Pandémia prerušila pravidelný dvojročný cyklus súťaže. Organizátori nevedeli odhadnúľnásledky dištančného vzdelávania a o budúcnosť súťaže mali obavy. Napriek narušeniu riadneho vyučovania sa školám podarilo zachrániť komornú hru, ktorá sa nedá učiť dištančne. Do súťaže sa nakoniec prihlásilo enormne veľa komorných združení a Musica Camerala Ján Albrecht, ako najväčšia súťaž svojho druhu na Slovensku, po štvorročnej prestávke pokračuje svojím IX. ročníkom.

Význam komornej hudby 
Predsedom sútaže bol Peter Zajíček (vedúci komorného súboru pre starú hudbu Musica aetema) Peter Zajíček vo svojom príhovore na koncerte víťazov vyzdvihol zmysel komornej hudby. Tá podľa Petra Zajíčka "patrí k najdôležitejším oblastiam hudobnej tvorby, lebo prehlbuje obzor hudobného myslenia a kvalitu hudobnej komunikácie. Komorná hudba šírila, popularizovala a prehbovala zmysel society pre samotnú hudobnú kultúru, kedže vytvorila bezprostredný kontakt vysokej kultúry so svojim zázemím. Komorná hudba veľmi často tvorí esenciu tvorby autora, jej uvádzanie pôsobí ako terapia koncentrovaného hudobného myslenia tvoriacich hudobníkov, ako aj aktivnych poslucháčov" 

Špeciálne ceny IX. ročníka súťaže Musica Camerata: 

Laureát súťaže: 
Jana Kormanová, Roman Nový, René Stráňai - ZUŠ Márie Hemerkovej. Košice 

Cena predsedu poroty za inlerpretáciu diela J. Skladaného:
Jana Kormanová, Roman Nový - ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice

Cena Emcy Slovakia za objavnú dramaturgiu: 
Michaela Janiková, Lucia Mitašová, ZUŠ Púchov

Cena pre najúspdnejtieho pedagóga
Lucia Lovašová, Anne Žitvová - ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice
Vencistava llievska, Jana Boudová - ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava


001mc-ja-9-rocnik-2022
002mc-ja-9-rocnik-2022
003mc-ja-9-rocnik-2022
004mc-ja-9-rocnik-2022
005mc-ja-9-rocnik-2022
006mc-ja-9-rocnik-2022
007mc-ja-9-rocnik-2022
008mc-ja-9-rocnik-2022
009mc-ja-9-rocnik-2022
010mc-ja-9-rocnik-2022
011mc-ja-9-rocnik-2022
012mc-ja-9-rocnik-2022
013mc-ja-9-rocnik-2022
014mc-ja-9-rocnik-2022
015mc-ja-9-rocnik-2022
016mc-ja-9-rocnik-2022
017mc-ja-9-rocnik-2022
018mc-ja-9-rocnik-2022
019mc-ja-9-rocnik-2022
020mc-ja-9-rocnik-2022
021mc-ja-9-rocnik-2022
022mc-ja-9-rocnik-2022
023mc-ja-9-rocnik-2022
024mc-ja-9-rocnik-2022
025mc-ja-9-rocnik-2022
026mc-ja-9-rocnik-2022
027mc-ja-9-rocnik-2022
028mc-ja-9-rocnik-2022