Skip to main content
04. november 2020

Musica Camerata Ján Albrecht 2020


Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Musica Camerata Ján Albrecht 2020

04. november 2020

Dôležitý oznam

Milí prihlásení účastníci súťaže Musica Camerata Ján Albrecht 2020,

VIII. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján Albrecht 2020 bol kvôli pandemickej situácii zrušený. Tešíme sa na Vás na IX. ročníku súťaže v termíne 25. a 26. november 2022!

Organizačný výbor MC