Skip to main content
18. október 2022

Harmonogram IX. ročníka súťaže


Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Harmonogram IX. ročníka súťaže

18. október 2022

Podrobný priebeh súťaže Mucis Camerata Ján Albrecht

Štvrtok 24. november 2022: príchod účastníkov, ubytovanie, akustické skúšky
Piatok 25. november 2022: akustické skúšky, súťaž 1. – 3. kategórie, koncert najúspešnejších komorných zoskupení

Piatok 25. november 2022: súťaž 1. – 3. kategórie, Koncertná sála ZUŠ:

07:00 – 08:00 Prezentácia 3. kategórie (vestibul školy) Akustické skúšky
08:00 – 08:15 Slávnostné otvorenie IX. ročníka celoslovenskej súťaže Musica Camerata Ján Albrecht 2022
08:15 – 09:45 Súťaž 3. kategórie (súťažné číslo 1 – 9)
09:45 – 10:00 Prestávka Akustické skúšky
10:00 – 11:20 Súťaž 3. kategórie (súťažné číslo 10 – 17)
11:20 – 11:40 Zasadnutie poroty – 3. kategória

11:30 – 12:30 Obed Prezentácia 1. a 2. kategórie (vestibul školy) Akustické skúšky

13:00 – 13:25 Súťaž 1. kategórie (súťažné číslo 1 – 4)
13:25 – 14:25 Súťaž 2. kategórie (súťažné číslo 1 – 7)
14:25 – 14:45 Prestávka Zasadnutie poroty – 1. kategória Akustické skúšky
14:45 – 16:00 Súťaž 2. kategórie (súťažné číslo 8 – 16)
16:00 – 16:15 Prestávka Akustické skúšky
16:15 – 17:20 Súťaž 2. kategórie (súťažné číslo 17 – 24)
17:20 – 17:40 Zasadnutie poroty – 2. kategória
17:30 Premietanie krátkeho dokumentu o Jánovi Albrechtovi „Učiteľ z obývačky“

18:00 Koncert najúspešnejších komorných zoskupení Vyhlásenie výsledkov súťaže 1. – 3. kategórie